Golftävlingar är mer än nerver och bra spel. Golftävlingarna på Lydinge är
en social gemenskap där vi lär känna nya golfvänner.

Allmänna tävlingsbestämmelser

Anmälan
Tävlingsbestämmelser och anmälningsmöjligheter läggs ut på golf.se senast 4 veckor före tävlingsdag. Anmälan till tävling görs på ”Min Golf” på golf.se senast torsdag 12.00 i den veckan som tävlingen spelas.

Spelare, som utan att avanmäla sig, uteblir från tävling, erlägger full startavgift.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet samt att avlysa tävling p.g.a otjänlig väderlek eller otillräckligt deltagarantal.
Spelare från erkänd golfklubb är välkommen att delta i klubbens månadstävlingar eller som medlems gäst i de tävlingar som tillåter det.

Påslagen mobiltelefon
är tillåtet under tävling. Tävlingsledningen rekommenderar dock att den endast användas för att få kontakt med domare eller tävlingsledning samt vid nödsituationer.

Avståndskikare
är tillåtna hjälpmedel på de tävlingar som arrangeras av Lydinge GK enligt Nordea Tours tävlingsbestämmelser.

Startlista
Startlista görs tillgänglig på golf.se senast fredagen före tävling.