Lydinge GK är en levande golfklubb med aktiva medlemmar i alla generationer. Tillsammans utvecklas vi till bättre golfspelare och njuter av vårt underbara intresse i vackra omgivningar.
Välkommen till klubben!

Lydinge Resort har valt i detta läge att följa Svenska Golfförbundets och Riksidrottsförbundets rekommendationer.

Vi har medlemstider som arrangeras av våra kommittéer. Dessa reservationer kommer att kvarstå. Dock får ingen tävling med lottning eller prisutdelning ske. Detta ses som sällskapsgolf.

Dessa restriktioner gäller fram till 1 juni än så länge.

Seniorgolfen riktar sig främst till medlemmar, damer och herrar som fyllt eller fyller 55 år under innevarande år.
Övriga medlemmar är välkomna att delta på “Medlemsgolf arrangerad av Seniorkommittén”

Vi spelar om vädret tillåter hela året, med Sommartouren som huvudtävling, därutöver har vi Höst- och Vintertour. Vi gör också utflykter till andra banor och anordnar en matchspelsturnering.

Vår vision är:
Seniorkommittén skall bedriva en aktiv verksamhet med olika tävlingsformer i god och lättsam social anda. Samtidigt skall vi verka för att golfregler och golfvett följs samt att verka för att kunskapsnivån inom dessa områden kontinuerligt utvecklas.

Golfen handlar inte bara om tävling utan också om social gemenskap och friskvård. Har du några funderingar så kontakta bara någon i kommittén.

Kommtten består av följande:
Kent Ekman, sammankallande 0704 952596
Ylwa Fritzdorf, kassör 070 5805559
Hans ingvar Olsson, tävlingsledning, resultat
Kaj Persson, tävlingsledning
Kennerth Frick, tävlingsledning
Eva Axelsson, tävlingsledning

 

 • Medlemsgolf arrangerad av Seniorkommittén
  Spelform slaggolf +5. Spel över 9 hål.
  Speldagar är tisdagar och torsdagar
  Första är starttid sommartid 8.30, därefter löpande. Om möjligt start på flera hål.
  Vintertid (nov-mars) startar vi 09.30
  Ingen bokning krävs, det är starförbud på våra tider.
  Udda veckor startar vi från hål 1 och jämna veckor från hål 10.
  Scorekort med namn, hcp etc. inlämnat till ävlingsledningen senast 15 min. innan första start dvs. 08.15 sommartid.

Startavgift 20;-
Slumpvis lottning
Vi spelar från tee 50 och 44

Hcp: max hcp som får tillgodoräknas är 42
Endast spelare +55 deltar i Seniorpokalen, 12 bästa resultaten under säsongen räknas
Fullständiga regler finns i Seniorpärmen

På Lydinge välkomnar vi alla ålderskategorier av juniorer. Vårt mål är att förutom att utveckla ett genuint golfspel även att skapa gemenskap och sammanhållning i verksamheten. Juniorerna ges extremt bra träningsmöjligheter på anläggningen och professionell coachning av vår duktiga tränare Teddy Melén som har många års erfarenhet av just detta.

Träningsavgiften faktureras vid anmälan av träning i april.
Medlemskap avgiften faktureras löpande varje år om ingen uppsägning sker

Är du intresserad av att träna med i juniorträningen? Skicka då ett mail till teddy@lydinge.com så berättar han mer!

Priser Juniorträning
I träningen ingår det fria polletter på rangen och medlemskap i golfklubben. Det innebär att man får lov att spela fritt på våra banor hela året alla dagar. Junioren i träning får och inbjudningar till våra roliga läger och aktiviteter till självkostnadspris.

Ålder 4-8 1.300:-

Ålder 9-16 1.550:- (endast medlemskap 600:-, endast träning 1.300:-)

Ålder 16-21 2.550:- (endast medlemskap 1.900:-) (endast träning 1.300:-)

Speldag blir som tidigare onsdagar med första start 17:20

Vi spelar 9 hål och delar upp oss i A-klass hcp 36 och B-klass hcp 36+.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att under pågående säsong justera intervallerna för klassindelningen.

Spelare från A-och B-klass blandas genom lottning så man får möjlighet att

spela tillsammans med flera olika golfare.

Anmäl dig som vanligt på golf. se/ GIT senast speldagen kl. 14.00

Startavgiften 25 kr betalas med swish till Annika Gigel, 070 757 89 00

Kom i god tid innan start.

Under rådande corona-tider tänker vi på att hålla avstånd till varandra och undvika klungbildning i startområdet och ute på banan. Här kan komma nya direktiv som vi rättar oss helt till under säsongen.

Efter rundan stäms scorekortet av med markören och signeras.

Vinster kommer att delas ut efter varje spelkväll.

Obligatorisk registrering av ditt resultat gäller, och det sköter man själv i GIT.

Veckoresultaten kommer att sammanställas och finnas på vår gemensamma Facebook-sida. Dina10 bästa rundor kommer att räknas inför avslutningen i höst.

Vi välkomnar fler att delta oavsett handicap, så ta chansen att lära känna dina klubbkamrater i vårt härliga gäng!

Facebook

Vi har en Facebook-grupp under namnet Lydinge Damgolfare, där alla damer är välkomna att ansluta sig. Här meddelar vi vad som är på gång, och om vi eventuellt behöver ställa in nån gång

Dessa sammankomster bygger inte bara på tävling utan mycket på trevligt sällskap och en trevlig stund på golfbanan. Har du några funderingar så bara kontakta någon av oss i Damklubbens kommitté

Hjärtligt välkommen!

Damklubbens kommitté
Kontaktpersoner:
Gunnel Jönsson 0702-856717
Annika Gigel 0707-578900
Anja Eklund 0708-261673
Karin Grosse 0727-465666

H60 spelar i Div 4. Lagledare är Göran Nilsson  tel: 0723 257015

H70 spelar i div 4. Lagledare är Kent Ekman tel: 0704 952596

Är du intresserad att deltaga så slå respektive lagledare en signal.

Speldatum och resultat finner du Skånes golfförbunds hemsida www.skgf.com

Hos Lydinge golfklubb är årsmötet det högsta beslutande organ. Mellan årsmötena är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen svarar, inom ramen för RF:s, SGF:s och klubbens stadgar, för klubbens verksamhet enligt fastställda planer och för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Björn Gibrand – Ordförande
Helsingborg
bjorn@lydinge.com

Monica Mamilovic – Vice ordförande & Sekreterare
Helsingborg
monica.mam@live.se

Lars O Andersson – Ledamot
Helsingborg
loaandersson1947@gmail.com

Kassör Henrik Gibrand 
Hyllinge
ekonomi@lydinge.com

Spontangolf arrangerad av spontangolfarna

Spontangolfen är öppen för alla medlemmar, damer och herrar, inom Lydinge GK som har minst 36+.

Spontangolfen är även öppen för medlemmar från andra klubbar, men då måste man ha minst 36,0 i off. hcp.

Vi spelar en sommarserie från april till oktober. Serien är 9-hålstävlingar. 33% av insatserna, 30 kr, delas ut direkt enligt särskild prislista och resten avsätts för priser för hela seriens 2 olika tävlingar. Den vanliga serien med tillhörande poängberäkning fördelar sig vinsterna såhär:(60 % till 1:an och 25% till 2:an och 15 % seriens bästa score). Tävling 2 är en Eclectic tävling som ger bästa resultatet baserat på hela årets resultat per hål. Prispotten här är 10:-/per spelad rond och går oavkortat till EN vinnare som har lägsta accumulerade scoren över 18 hål. Denna score räknas på BRUTTO resultatet per hål.

Sommarserien har första start kl 17.30 torsdagar och lottning sker kl 17.20. Detta innebär att scorekort och startavgift (30 kr) skall var ifyllt och inlämnat innan lottning för att deltagande kan garanteras. Vid förväntad sen ankomst kontaktas tävlingsledningen, så att scorekort kan fyllas i och delta i tävlingen! Dessa placeras i de sista starterna.

Vi har alltså ingen föranmälan till Spontangolfen men räknar med att du har en bokad starttid och ställer krav på att man är på plats innan lottningen!

Vi tar hänsyn till eventuella förändringar kring spelformen om det krävs pga. covid restriktioner

Om möjlighet finns, blir udda veckors start alltid på hål 1 och jämna veckors startar 9-hålsserierna på hål 10. Spelformen är slaggolf, dvs. max antal slag per hål är hålets par plus 5 slag, och det innebär att man inte hålar ut om man inte kan få mindre än hålets par plus 5 slag!

Scorekorten skall vara korrekt förda och korrekt summerade och signerade av både spelare och markör. Vi för även poäng för dels egen kontroll av scorerna dels till underlag för hcp-justering. Felaktiga scorekort som signerats av såväl spelare som markör kan leda till diskkvalifikation i det fall felaktig för låg score redovisats.

Serien avgörs efter summan av placeringspoäng. De 10 bästa placeringarna räknas, om inget annat beslutas pga antalet inställda tävlingar t ex. Vid 11 eller fler deltagare erhåller vinnaren 15 poäng, tvåan 12 poäng, trean 10 poäng och fyran 8 poäng. Därefter 7,6,5,4,3,2,1 poäng. Alla deltagare med godkänt resultat erhåller minst 1 poäng! Vid färre än 11 deltagare är poängfördelningen något reducerad, men alla får minst 1 poäng! För att tävling skall anses föreligga krävs dock minst 4 deltagare i resp tävling.

Välkommen!

Länk till vår egen hemsida: https://sites.google.com/site/spontangolf/hem